Tại sao phải dùng nguồn dự phòng UPS cho thiết bị y tế